Mengaktifkan co-host pada Zoom

Akun host mempunyai mempunyai hak istimewa diantaranya: Mematikan mic peserta yang lain. Menayangkan materi (share content) Mengubah nama peserta Mengeluarkan peserta dari ruang meeting. Pada…